Každý člověk je pro nás důležitý

Charita Česká republika

Posláním Charity ČR je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Více informací

Jak pomáháme

Charita České republika pomáhá potřebným především doma, ale i v zahraničí. Na území České republiky se jedná o sociální poradenství (sem spadá i poradenství finanční, pracovní a rodinné), služby sociální péče, služby sociální prevence, zdravotní služby, dále pak o vzdělávací služby a advokační činnost. V případě živelních pohrom a katastrof (např. povodně, velké požáry) poskytuje Charita ČR jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému rozsáhlou humanitární pomoc. 

Více
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Nadace České spořitelny
Tescoma
Botanicus
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas